Kolektory płaskie

Kolektory Słoneczne są urządzeniami odbierającymi energię słoneczną w celu ogrzewania wody użytkowej, wody basenowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. Spośród wielu typów produkowanych na świecie kolektory płaskie są najbardziej powszechne ze względu na wysoką wydajność i niską cenę.

Zasada działania płaskich kolektorów słonecznych polega na absorbowaniu promieni słonecznych poprzez ciemną powłokę zwaną absorberem, do której spodniej części przylutowane są miedziane kanały przepływowe dla płynu grzewczego ( Rys.1). Poprzez wężownice w zbiorniku, płyn grzewczy oddaje ciepło podgrzewając wodę. Absorber zbudowany jest z blachy miedzianej bądź aluminiowej pokrytej warstwą absorbującą i to od niego zależy głównie trwałość i wysoka sprawność kolektora przez wieloletni okres jego użytkowania. Pod absorberem kolektor izolowany jest wełną mineralną, a od góry przykryty szybą solarną, odporną na grad. Całość zamknięta jest w obudowie aluminiowej.

Wysoka sprawność energetyczna i trwałość kolektorów płaskich w ofercie NADSAN wynika z zastosowania absorbera pokrytego w warunkach próżni warstwą tytanu. Jest to najtrwalsza powłoka stosowana obecnie w większości nowoczesnych kolektorów słonecznych o bardzo wysokim współczynniku absorpcji.

Coraz powszechniejsze stosowanie kolektorów słonecznych wynika z:

  • spadku cen kolektorów słonecznych i osprzętu instalacji solarnych
  • stałego wzrostu cen energii konwencjonalnej bez perspektywy ich obniżenia
  • wszechstronności ich użycia (podgrzewanie wody użytkowej, wody basenowej, wspomaganie centralnego ogrzewania)
  • krótkiego czasu zwrotu z inwestycji do kilku lat przy trwałości kolektorów rzędu 25 lat
  • wysokiej sprawności energetycznej, trwałości i estetyki kolektorów
  • wspierania przez Państwo i instytucje pozarządowe technologii ekologicznych w postaci preferencyjnych kredytów lub bezpośrednich dotacji
  • doświadczenia firm wynikającego z instalacji kilkuset tysięcy m2 kolektorów zainstalowanych w Polsce i kilka milionów m2 w całej Europie.

W ofercie NADSAN znalazły się największe firmy europejskie jak np. polski Hewalex i czeskie TWI. Na zamówienie oferujemy również kolektory płaskie polskiego producenta Watt oraz austriackiego TiSUN. Kolektory każdego z tych producentów są częścią kompletnych zestawów solarnych, których wszystkie elementy pochodzą z największych, najczęściej europejskich fabryk.

Poniżej przedstawiono specyfikację kolektorów płaskich wybranych przez NADSAN.

Dane techniczne kolektorów płaskich
Model HEWALEX KS2500 TP AC TWI T3
Wymiary, mm 2020 x 1245 x 90 2091 x 1083 x 102
Ciężar, kg 44 45
Powierzchnia brutto, m2 2,515 2,26
Powierzchnia czynna (apertura), m2 2,236 2,02
Sprawność optyczna, % 79,1 77,4
Pojemność cieczowa, litr 1,4 1,1
Max. ciśnienie robocze, bar 6 4
Materiał blachy absorbera Aluminium Miedziany