W naszej ofercie znajdą Państwo oczyszczalnie przeznaczone dla budownictwa jednorodzinnego, hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych i innych nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej. Proponujemy poniższe rozwiązania odprowadzenia ścieków:
  • oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA (pracujące w oparciu o złoże biologiczne, osad czynny i system napowietrzający).
  • oczyszczalnie biologiczne typu BIO-OSAD (pracujące w oparciu o osad czynny i układ napowietrzający).
  • oczyszczalnie ekologiczne (wielokomorowe osadniki gnilne z wbudowanym separatorem tłuszczu).
  • zbiorniki bezodpływowe (służące do gromadzenia ścieków socjalno bytowych i przemysłowych.
  • zbiorniki bezodpływowe dla rolników (służące do gromadzenia gnojowicy i gnojówki).
  • szereg akcesoriów

Akceptując ofertę firmy NADSAN otrzymują Państwo:
  • pomoc w wypełnieniu wniosku o zwrot kosztów inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • przygotowanie dokumentacji do zawiadomienia o zamiarze budowy oczyszczalni w Starostwie
  • doradztwo techniczne w doborze typu oczyszczalni i jej lokalizacji
  • nadzór nad realizacja robót przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi