Firma NADSAN jako autoryzowany przedstawiciel SOLEKO oferuje dobór i montaż ekologicznych i odnawialnych źródeł energii obejmujących przede wszystkim wykorzystanie cieczowych kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Zdając sobie sprawę z problemu jakim jest odprowadzenie ścieków na terenach niezurbanizowanych oferujemy dobór i montaż ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków renomowanych producentów EKOPOL oraz SOTRALENTZ. W zależności od warunków gruntowych, wielkości działki oraz ilości wytwarzanych ścieków zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązanie.

Firma oferuje również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych, zarówno przy realizacji inwestycji, w których obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru wymagany jest przez jednostki administracyjne jak i w przypadku pozostałych inwestycji, w których priorytetem jest jakość i terminowość wykonywanych prac. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu przy kontroli inwestycji, uzyskujecie Państwo łatwość dopełnienia prawnego obowiązku i jednocześnie utrzymania rzeczywistej kontroli nad inwestycją.